Hjarnø 2014

25. september 2014
IMG_0869

Fiskegærde (Foto P.M. Astrup)

Så har vi lige afsluttet den praktisk del af årets undersøgelser i Hjarnø Sund. Undersøgelsen blev støttet med midler fra Kulturstyrelsen. I år deltog, ud over staben på fem faguddannede arkæologer, syv amatørarkæologer, heraf seks sportsdykkere. Dette var til stor hjælp og vi fik nået rigtig meget!

Ud over at få undersøgt 14 m2 flade fik vi dokumenteret et fritskyllet fiskegærde og foretaget over 100 boreprøver. En formodet fiskeruse blev optaget i præparat og venter nu på at blive udgravet indendørs under mere kontrollerede forhold. Af spændende oldsager blev der fundet en bue, to øksemuffer, en ornamenteret hjortetaksøkse og en bearbejdet hvalknogle.

IMAG1173

Ornamenteret hjortetak

IMAG1171

Øksemuffe

Reklamer

Undersøgelse på Hjarnø 2013

11. september 2013

I august og september har vi i 3 uger fortsat vores undersøgelser i Horsens Fjord med midler fra Kulturstyrelsen.
Ud over den “faste stab”: Per (Horsens Museum), Peter (Aarhus Universitet), Jesper, Marianne og Claus (Moesgård Museum), har vi år fået hjælp fra arkæologistuderende Klara samt sportsdykkerne Jens og Jesper og en lokal indbygger på Hjarnø – Mona har hjulpet os med sortering af fund.

IMG_1329

Ved dette års undersøgelse har vi udgravet 2 m2 af skaldyngen og 3m2 i gytjelaget samt foretaget mange boreprøver for at få en overblik over skaldyngens udbredelse samt få et indblik i områdets geologi – vi er næsten lige steget op af vandet så resultaterne er endnu ikke formuleret.
Af gode fund fandt vi i år en hvalknogle, mange tværpile, tilspidsede stager og en hjortetaksøkse. Fundposerne er endnu ikke færdig sorteret – så der er stadig mulighed for mange spændende genstande!

Hvalknogle

Hvalknogle


Undersøgelse på endelave

23. april 2013

De næste par dage er vi på endelave og foretage en mindre undersøgelse. Vejret lover desværre ikke for godt ! Mere følger de næste par dage

image

Læs resten af dette indlæg »


Forundersøgelse i Bølling Sø

19. september 2012

I et samarbejde mellem Museum Midtjylland, Silkeborg Museum, Strandings Museet Skt. George og Moesgård Museum, foretager vi i øjeblikket en dykkerundersøgelse i Bølling Sø mellem Silkeborg og Herning. Årsagen er, at der skal lægges kabler tværs gennem søen.

Bølling Sø

 

Bølling Sø er kendt for sine mange spændende bopladser fra ældre stenalder og for at bygherre ikke bliver standset i anlægsfasen foretages en undersøgelse, som skal klarlægge om der i tracéet er bopladser.

Undersøgelsen bliver foretaget ved, at der bliver lagt et antal sugehuller langs tracéet, det opsugede materiale bliver fragtet op på båden, hvor det gennemgåes for at finde eventuelle oldsager.

Materialet ses igennem


Malmgryde

20. juli 2012

Foto Per Gundorph

Under dykning fandt Per Gundorph en malmgryde liggende i sedimentet i vandet ud for Egsmark på Mols. Per Gundorph henvendte sig til Moesgård Museum og vi aftalte at han skulle medbringe fundet til Moesgård.

Malmgryden er næsten indtakt men bære selvfølgelig præg af de mang år i saltvand. Typologisk dateres typen til 1300 – 1400 årenen og betegnes som “Gerippte norddeutsche Grapen mit Mittelnaht”. Hvordan gryden er endt i vandet kan man kun gisne om, Per Gundorph bemærkede ikke trædele fra vrag i området og Malmgryden er sandsynligvis tabt i vandet.

Nu skal gryden omkring konservatorene, og forhåbentligt kan de ved afrensningen finde et mestermærke, så værkstedet kan bestemmes


Bølling Sø

5. juli 2012

Herning Museum, Silkeborg Kulturhistoriske Museum, Strandingsmuseet Skt. George og Moesgård Museum har i denne uge foretaget en arkæologisk analyse i Bølling Sø. Undersøgelsen foregik ved at vi med sediments bor, borede en række huller tværs over søen. På denne måde ville vi undersøge sedimenter, lokalisere den gamle søbred samt vurdere, hvor man i søen kan forvente at finde rester af bopladsspor og se om det var muligt at finde genstande af organiske materialer. Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med luftkabler, der skal nedgraves i søen.


På skovtur under vand

11. maj 2012

I sidste uge fik vi en henvendelse fra Jørn Tønnes Nielsen, der under rejestrygning havde observeret træ på lavt vand. I forventning om, at vi skulle ned og besigtige et vrag drog vi afsted til Hou ved Odder. Iført waders viste Jørn, hvor træstykkerne lå. Vi dykkede ned og viftede ganske let det løse sand væk. Det viste sig, at træstykkerne ikke kom fra et vrag, men sandsynligvis fra en skov der stod på stedet for ca. 6000 år siden – imponerende at træ stadig er bevaret så mange år efter!

Vi tog et stykke træ med hjem og den naturvidenskabelige afdeling kunne hurtigt konstatere, at der er tale om egetræ. Nu venter vi på, at træet bliver dateret. En datering vil bringe os ny viden om kystens forløb i østjylland i den pågældende del af jægerstenalderen